Logo Guerra Castellanos Asociados (GC&A), black & white

PR Agentur Hamburg – Industrie-Contact AG
Logo Guerra Castellanos Asociados (GC&A), black & white

Logo Guerra Castellanos Asociados (GC&A), black & white

Logo – black & white (Slogan, Corporate Design, Corporate Identity, Image): Guerra Castellanos Asociados (GC&A), Communication Strategies, Mexico City